Gambarajah Analema

Cara mengambil persamaan waktu daripada gambarajah ini:

  • Dapatkan tarikh ketika jam dibaca
  • Terdapat catitan tarikh atas lingkaran analema
  • Daripada posisi tarikh yang dikehendaki , unjurkan ke paksi horizontal untuk mendapatkan nilai persamaan waktu bagi tarikh itu.
  • Nilai ini perlu ditambahkan kepada waktu jam matahari untuk mendapatkan waktu piiawai Malaysia.

Contoh1: Tarikh 16 Februari, waktu yang dibaca daripada mizwalah adalah 2:30 petang

Nilai persamaan waktu adalah 14minit.

Waktu Piawai Malaysia adalah 2:30 + 14 min= 2:44 petang

Contoh 2: Tarikh 21 Mei, waktu yang dibaca daripada mziwalah adalah 9pagi

Nilai persamaan waktu adalah – 3 minit.

Waktu Piawai Malaysia adalah 9:00 -3 min= 8:57 petang