Matlamat Persatuan

Matlamat dan tujuan Persatuan Falak Syar’i Malaysia  adalah seperti berikut:
  • Menghidupkan dan mengembangkan tradisi pengajian ilmu falak berdasarkan kepada prinsip-prinsip Al Quran dan AsSunnah.
  • Mengumpulkan dan menyatukan ahli ahli falak syar’i di Malaysia.
  • Menyatupadukan Ummah Islam didalam masaalah-masaalah falak syar’i berdasarkan kepada prinsip-prinsip Al Quran dan AsSunnah.
  • Berkerjasama dalam masaalah falak syar’i dengan pihak berkuasa Pusat dan Negeri di Malaysia.
  • Menganjur, menggalak dan memupuk kerjasama dengan lain-lain persatuan falak tempatan atau antarabangsa untuk mencapai matlamat-matlamat Persatuan.