Pasukan Pembinaan

Tugasan
Nama
Pereka bentuk & Pengurus Projek
Syed Kamarulzaman b Syed Kabeer AlHussaini
Pereka Grafik
Ahmad Zaki Fakri
Jurutera Mekanikal
Ahmad Fakri
Jurukur Orientasi Mizwalah
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
Jurutera Sivil
Cityscape Global Engineering Consultants Sdn Bhd
Kontraktor Pembinaan
Abdul Aziz b Abdul Hamid
Kontraktor Stainless Steel Gnomon
Kemuda Supplier
Pereka Papantanda
Sharifah Tahirah
Juru bahasa Arab
Dr Ibnor Azli